Verkstaden

På hösten år 2005 stod vår nya 450 kvadratmeter stora verkstadlokal klar. Den är fullt utrustad för att klara alla förekommande arbeten, och innefattar även ett rejält lager för reservdelar.

​​​​​​​Kontoren är nu placerade i anslutning till verkstadshallen, vilket underlättar IT och faxkommunikation med kunder både nationellt och internationellt.

Varmt välkommen!